Raport z dnia 19 września 2014

Trwają prace murarskie w zakresie ścian nośnych parteru – skrzydło prawe i część frontowa prawa. Zakończono murowanie ścian nośnych – skrzydło lewe. Wykonywane są prace przygotowawcze pod podłoże z chudego betonu w części lewej frontowej. Kontynuowane są prace w  zakresie kanalizacji deszczowej zewnętrznej. Trwają prace związane z  deskowaniem i betonowanie słupów i podciągów na skrzydle lewym. Wykonano kanalizacje pod posadzkową w części prawej i lewej skrzydłowej oraz w części prawej frontowej.

Skip to content