Raport z dnia 12 września 2014

Trwają prace murarskie w zakresie ścian fundamentowych i ścian nośnych parteru; prace przygotowawcze pod podłoże z chudego betonu pod posadzki – zaplecze sali i część frontowa lewa; prace w zakresie kanalizacji deszczowej zewnętrznej; montaż szalunków słupów i podciągów.

Skip to content