Ogłoszenie o wyborze oferty – pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ZSOS Nr 7 przy ul. Słonecznej w Płocku” i „Budowa Hali Sportowej w ZST 70 …”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 przy ul. Słonecznej w Płocku” i „Budowa Hali Sportowej w Zespole Szkół Technicznych 70 przy al. J. Kilińskiego w Płocku”

Skip to content