Raport z budowy – 27 czerwiec 2014

Rozpoczęto układanie gresu na ciągach komunikacyjnych oraz montaż balustrad na klatkach schodowych. Prowadzone są prace związane z układaniem wykładzin, malowaniem ścian, sufitów podwieszanych, montażu systemu alarmowego i monitoringu. Przystąpiono do montażu węzła cieplnego. Wykonano nasadzenia zieleni od strony północno-zachodniej.

Skip to content