Raport z budowy – 5 czerwiec 2014

W dniu 29.05.2014r. odbyło się protokolarne przekazanie placu budowy firmie Przybylski s.j. (wykonawcy robót) dla zrealizowania zadania p.n. „Budowa Przedszkola Miejskiego wraz z filią Młodzieżowego Domu Kultury na ul. Harcerskiej w Płocku”

Skip to content