Uroczyste podpisanie umowy emisji obligacji

W dniu 14.05.2014 r. Spółka podpisała umowę emisyjną  z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Uroczyste złożenie podpisów przez osoby reprezentujące Strony Umowy miało miejsce w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka.

 

Emisja obligacji umożliwi finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w „Programie poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku”, zleconych Spółce przez Miasto Płock.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Spółka wyemituje obligacje bez konieczności podpisywania umów wsparcia, bądź też umów gwarancyjnych przez Gminę Miasto Płock. Świadczy to o profesjonalnym przygotowaniu modelu biznesowo-finansowego przedsięwzięcia.

{gallery}galerie/aktualnosci20140514/{/gallery}

Skip to content