Raport z budowy – kwiecień 2014

Zakończono etap stanu surowego zamkniętego budynku. Wykonano fundamenty, ściany, stropy budynku oraz zamontowano fasady aluminiowe, świetlik, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. W chwili obecnej prowadzone są prace w zakresie montażu instalacji wewnętrznych elektrycznych, teletechnicznych, wod-kan i wentylacji mechanicznej. Na ukończeniu są roboty związane z wykonaniem tynków wewnętrznych i dociepleniem budynku.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie prac wykończeniowych budynku oraz związanych z zagospodarowaniem terenu.

Skip to content