Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock

Rada Miasta Płocka podczas Sesji w dniu 25 marca 2014r. przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock  na lata 2014 – 2030 uwzględniające zabezpieczenie środków na utrzymanie obiektów realizowanych przez „Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.” w ramach „Programu poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku”. 

Skip to content