Wybór agenta emisji obligacji

W dniu 16.04.2014r. Spółka rozstrzygnęła postępowanie na wybór agenta emisji obligacji. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą planowane jest na początek maja br. Emisja obligacji umożliwi finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w „Programie poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku”.

Skip to content