Status przetargu Zakończony

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.: "Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku".

 

Termin składania ofert do dnia: 02.11.2022 r., do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin otwarcia ofert: 02.11.2022 r., o godzinie 12:15.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Poniżej znajdują się opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 5) oraz wszystkie niezbędne dokumenty z nim związane.

 

Jesteś tutaj: Home Zamowienia Publiczne Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”