Status przetargu Unieważniony

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.: "Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku".

 

Termin składania ofert do dnia: 20.06.2022 r., do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin otwarcia ofert: 20.06.2022 r., o godzinie 12:15.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem.

 

Jesteś tutaj: Home Zamowienia Publiczne Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku”