Status przetargu Unieważniony

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.: "Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku".

 

UWAGA! Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (część D, ust. 9) Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej. Konieczne jest zgłoszenie planowanej wizji na adres wskazany w SWZ.

 

Termin składania ofert do dnia: 04.05.2022 r., do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin otwarcia ofert: 04.05.2022 r., o godzinie 12:15.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ

SWZ - modyfikacja z dn. 27.04.2022r

SWZ - zmiana treści z dn. 27.04.2022r

Szczegóły postępowania z dn. 27.04.2022

Załączniki

 

Jesteś tutaj: Home Zamowienia Publiczne Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.: "Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku"