Inwestycja pn. „Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej” została zakończona w 28.12.2018 r.

 

W ramach zadania wykonany został montaż instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach użyteczności publicznej, będących własnością Spółki:

  • Żłobek Miejski nr 2 wraz z siedzibą Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przy ul. Kleeberga 3,
  • Miejskie Przedszkole nr 29, przy ul. Kochanowskiego 7,
  • Miejskie Przedszkole nr 34 wraz z filią MDK, przy ul. Harcerskiej 2,
  • Miejskie Przedszkole nr 5, przy ul. Lachmana 28,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24, przy ul. Słonecznej 65.

Zgodnie z dokumentacją projektową, wykonaną w czerwcu 2017 roku, zaprojektowane zostały instalacje fotowoltaiczne wolnostojące, zlokalizowane na dachach budynków. Moc instalacji dla wszystkich obiektów wynosi 140,42 kW. Instalacje zostały podłączone do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Energia wyprodukowana za ich pomocą zużywana jest na potrzeby poszczególnych obiektów, nadwyżka zaś sprzedawana jest do sieci OSD.

Dodatkowo w Miejskim Przedszkolu nr 5 zainstalowana została powietrzna pompa ciepła o mocy 40,4 kW, na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Montaż pompy ciepła w budynku MP nr 5 wynika z największego zużycia wody spośród wszystkich obiektów należących do Spółki.

Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Płocka.

Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, a także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Montaż instalacji fotowoltaicznych przypadł na III i IV kwartał 2018 roku.

L.p.

Nazwa obiektu

Wielkość instalacji [kW]

Ilość paneli [szt]

Roczna redukcja CO2 [kg]

Uwagi

1.

Żłobek Miejski nr 2 wraz z siedzibą ORPZ,

ul. Kleeberga 3

24,48

72

12 967

 

2.

Miejskie Przedszkole nr 29,

ul. Kochanowskiego 7

34,00

100

18 733

 

3.

Miejskie Przedszkole nr 34 wraz z filią MDK,

ul. Harcerska 2

30,26

89

16 044

 

4.

Miejskie Przedszkole nr 5,

ul. Lachmana 28

23,80

70

13 130

Dodatkowo zostanie zamontowana pompa ciepła o mocy 40,4 kW na potrzeby c.w.u.

5.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24,

ul. Słoneczna 65

27,88

82

15 395

 

 

Źródła finansowania:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wkład własny.
Jesteś tutaj: Home Inwestycje Inwestycje zakończone Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej