Ogłoszenie o wyborze oferty dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji - Żłobek przy ul. Kazimierza Wielkiego

Kategoria: Ogłoszenia o wyborze ofert
Opublikowano: 02 listopad 2017
Redaktor
Odsłony: 4423

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku".