Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku".

Jesteś tutaj: Home BIP Ogłoszenia o wyborze ofert Ogłoszenie o wyborze oferty dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji - Żłobek przy ul. Kazimierza Wielkiego